Valdres Fjellhotell er et godt valg av overnatting. Vi ligger bare 19 km. fra festivalen.
Hvert år arrangeres det mange festivaler og konserter i Valdres.

Frikar Draumefangaren

Det er på grensen til galskap å laga noko så svært og annleis og rart ute i vill natur.  Draumefangaren har potensiale i seg til å bli ei årleg oppsetjing med både nasjonal og internasjonal tiltrekningskraft. Frikar er meistrar i å skapa ikoniske bilde. Hallgrim har eit blikk for ur-komposisjonar som inkluderer kropp, stein, tau, tre og vatn. Han har fått med seg folk med ekstreme dugleikar, som bidreg til eit speningsnivå som til tider held folk heilt på neglebitarstadiet.
Mer informasjon her