Mange sykkelruter over fjellet
Prøv Mjølkevegen

Fiske i Tisleia


Fiskeslag: Ørret

Tisleia løper ut fra Tisleifjorden, og strekker seg 16 km nedover Tisleidalen. Elven har kraftige stryk, men også stilleflytende partier. Denne variasjonen er med på å gi mange gode fiskeplasser, både med flue, spinner og mark. Noen er lett tilgjengelige, mens andre krever litt mer innsats. Den øverste kilometeren er ikke inkludert i felleskortet «Fisking i Valdres» i 2014, så her kreves lokalt fiskekort.
Vannføringen i Tisleia kan variere i og med at vassdraget er regulert. 

Festivaler og konserter
i Valdres

Bjørneparken

Valdres Folkemuseum

Øystein Sunde – Solo
24 sept. 2019
Fagernes kulturhus